Scholen voor talenten
 
De stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
kent de volgende ontstaansgeschiedenis:


In 1930 werd het Montessori Lyceum Amsterdam opgericht door ouders van de Amsterdamse Montessori School: de AMS. De enthousiaste montessori-ouders van deze algemeen bijzondere lagere montessorischool, aan de Lairessestraat 157 in Amsterdam Oud-Zuid, wensten voor hun kinderen een passend vervolg van het onderwijs. Op 9 juni 1928 richtten zij ‘de Stichting voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Montessori-onderwijs' op, waarna op 10 september 1930 het Montessori Lyceum Amsterdam - als particulier initiatief en werkend zonder overheidssubsidie -  van start ging aan de overkant van de straat.


de Lairessestraat 157, Amsterdam-zuid

In 1932 bracht Maria Montessori een bezoek aan het Lyceum. Op de foto hierboven zit zij met bloemen tussen de leerlingen voor het schoolgebouw aan de Lairessestraat 156.
Lang nam het Montessori Lyceum Amsterdam als enige school voor voortgezet montessori-onderwijs in Nederland een unieke positie in. Vanaf 1938 werd op initiatief van het gemeentebestuur twee montessori-ulo’s gesticht, de eerste in 1938 in het centrum van de stad en de tweede in 1958 in Amsterdam-west. Hierdoor konden leerlingen die niet voor het lyceum (gymnasium & hbs) in aanmerking kwamen toch voortgezet montessori-onderwijs volgen. Later zijn deze twee scholen na een bestuurlijke fusie in 1992 opgegaan in het Montessori Lyceum Amsterdam. In 1995 werd de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) opgericht met als doel het aanbod van kwalitatief en hoogwaardig voortgezet montessori-onderwijs in Amsterdam te waarborgen en op hoog niveau te houden. Met het ontstaan van de MSA konden andere scholen die ook vanuit de visie van Maria Montessori op onderwijs en opvoeding wilden werken zich aansluiten bij de stichting. In 1995 sloten het Amstellyceum en de IVKO zich bij de stichting aan. In 2008 ging het Cosmicus Montessori Lyceum als deelschool van het Amstellyceum van start. Voor al deze scholen vormt het bestuur van de stichting het bevoegd gezag.

Kenmerken MSA scholen

In de MSA scholen is het onderwijs en de organisatie gebaseerd op het gedachtegoed van
Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen, vrijheid in gebondenheid en de school als leergemeenschap.’ De scholen werken geheel zelfstandig vanuit een eigen traditie en identiteit.  Vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori wordt er in iedere school gewerkt aan een prettig en stimulerend pedagogisch- en didactisch klimaat met de nadruk  op persoonlijke aandacht, kennis verwerven en het behalen van uitstekende studieresultaten. Samen verzorgen de scholen een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor leerlingen van vwo - gymnasium & atheneum, havo, mavo en vmbo. De MSA scholen zijn:

 

  • Montessori Lyceum Amsterdam in Oud-Zuid 
  • Montessori Lyceum Oostpoort in het hart van Oostpoort
  • IVKO in Oud-Zuid
  • Metis Montessori Lyceum in Oost/Watergraafsmeer
Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV