Scholen voor talenten
 
Het Bestuur
 
Het bestuur van de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) vormt het bevoegd gezag van de scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

De bestuurder is een ‘bestuurder op hoofdlijnen’ en heeft geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken op de scholen. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundige-, personele- en financiële beleid van de gehele scholengemeenschap. De bestuurder neemt beslissingen en voert beleid in samenspraak met de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bedrijfsbureau.

Het bestuur stelt zich als doel het in stand houden en ontwikkelen van kwalitatief en hoog niveau voortgezet montessori-onderwijs in Amsterdam. De bestuurder werkt vanuit het bestuurskantoor dat gevestigd is op de 8e etage van het gebouw van Montessori Lyceum Oostpoort aan de Polderweg in Amsterdam Oost.
  • De bestuurder is Dhr. Alle van Steenis
Kijk voor informatie over telefoonnummer en adres, routebeschrijving en openingstijden bij contact en bereikbaarheid van het bestuursbureau.
  • De bestuurssecretaris is Mevr. M. Brendel
  • De medewerker bestuurssecretariaat is Mevr. M. Marschall
De Raad van Toezicht
 
Ten minste vier keer per jaar is er een vergadering van de Raad van Toezicht met de bestuurder en de directeur centraal bureau. Eén keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een ontmoeting met de centrale medezeggenschapsraad en de directies van de scholen. De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over het eigen functioneren. De leden zijn: 
  • Dhr. Arne Grimme - voorzitter
  • Dhr. Léon Bobbe - vicevoorzitter
  • Dhr. Adriaan Dönszelmann
  • Dhr. Martijn Meeter
  • Mevr. Juliette Walma van der Molen
Centrale Medezeggenschapsraad
 
Met de Centrale Medezeggenschapsraad (medewerkers en ouders) bespreekt de bestuurder schooloverstijgende onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en financiën.
Er zijn ieder schooljaar vaste overlegmomenten van de bestuurder met de CMR.

Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV