Toezichtarrangement aangepast voor GT-afdeling MCO
 
De inspectie heeft eind maart uitgebreid onderzoek gedaan en ziet een positieve ontwikkelrichting van het MCO. We kunnen gelukkig af van het lijstje scholen met zeer zwakke afdelingen in Nederland. 
Tijdens dit tussentijdse kwaliteitsonderzoek was dat het hoogst haalbare resultaat, dus daar zijn we blij mee! 
De inspectie heeft het MCO hiermee willen belonen voor de positieve ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de stijgende lijn in de opbrengsten. 
Alle afdelingen (B, K en GT) kunnen in principe pas in september 2018 een basistoezichtarrangement verdienen mits we geen terugval krijgen. 
Over ongeveer een maand krijgen we een uitgebreid schriftelijk verslag en vanaf dat moment is bovenstaande officieel bekrachtigd.  


Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen