Scholen voor talent
 

07 juli 2011: Geldinzamelingsactie voor Warchild.


Meer foto's ...


07 juli 2011: een foto-impressie van Wereldplein 2011.
Leerlingen van het CML doen weer mee aan een filmproject onder begeleiding van Bosch Film. Het idee achter het project is kennismaking met monumenten in de stad. De leerlingen werken aan het scenario, spelen rollen en leren hoe je een film maakt.


Foto's van onze talentvolle filmmakers.
Album 1 & Album 2


30 juni: 3de prijs milieuolympiade INESPO! Lees verder...Meer foto's...
28 juni: Vincent van Montessori Cosmicus Lyceum wint de Debatbattle 2011. Hij wist de jury te overweldigen met zijn 'volwassen' en 'coole' benadering. Vincent had allles onder controle en bleek een goed luisteraar te zijn.
Lees verder ...
Meer foto's...


24 juni: Fotoalbum van de tweede voorstelling van de CML Musical "New York"...23 juni: Fotoalbum van de eerste voorstelling van de CML Musical "New York"...

 Onze klassen 1VH1, 1VH2 en 1VH2 zijn dit jaar weer in de prijzen gevallen bij Actie Tegengif, een
klassikale niet-roken wedstrijd voor alle eerste en tweede klassen van het Voortgezet Onderwijs.Woensdag 15 juni: klas 2VH1 is van 12:35 - 17.00 uur naar
Dinsdag 14 juni organiseren wij vanaf 14: 45 uur een kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers. Alle klassen zijn daarom vanaf 14:10 uur vrij.  Lees de uitnodigingsbrief...

Brief
over de staking in het Openbaar Vervoer op dinsdag 7 juni.

 


Dinsdag 17 mei: Newspepper vol.3 Jaargang 1.Maandag 16 mei: leerlingen van klas 1VH2 bereiden zich voor de 4e Amsterdamse Debatbattle van 28 juni 2011 in TrouwAmsterdam. Thema van deze battle is: "Doe 'ns ff lekker gezond".

Foto's ...


Vrijdag 22 april: een geweldige ervaring rijker zijn de tweede klassers terug van een geslaagde reis naar Canterbury en London.

Maandag 18 april:  de tweede klassen vertrekken voor 5 dagen naar Canterbury (England).  brief downloaden
Het CML doet mee aan het kwaliteitszorgproject Vensters Voor Verantwoording. In februari hebben leerlingen en ouders de enquête ingevuld. Het resultaat mag er zijn: 74 leerlingen en 80 ouders hebben deelgenomen aan de enquête.
Het CML is tevreden over de resultaten. Leerlingen van de havo gaven een 7.0 voor tevredenheid. Leerlingen van het vwo blijken meer tevreden met een 7.5. Bij de ouders zijn de resultaten resp 7.8 en 7.6. Een resultaat waar we als beginnende school blij mee mogen zijn.

Opmerkelijke uitslagen: VWO ouders geven een 10 voor de veiligheid op school, een 10 voor de vakbekwame docenten en een 10 voor de mentoren.
Met trots melden wij u dat het CML zeer hoog heeft gescoord op de opbrengstenkaart 2011. Voor het rendement van de onderbouw scoren wij het maximale: een 5 op een 5 puntsschaal! Een hogere score is niet mogelijk.

Het CML ziet dit resultaat als een waardering van de inspanningen van leerlingen, ouders en medewerkers die gezamenlijk hard gewerkt aan de opbouw van een nieuwe school met een hoge kwaliteit.

Samen zullen we er hard aan werken om hetzelfde resultaat te halen met de bovenbouw die zal starten in het schooljaar 2011-2012.08 april 2011: Stijn, Daniel, Keanu en Afzal gebruiken hun acteertalenten tijdens de lessen van WBS om hun boodschap over NORMEN in beeld te brengen.
Deels vanwege de staking in het openbaar vervoer maar vooral omdat er een studiemiddag voor de docenten gepland is, zijn alle klassen op donderdag 07 april vrij.
18 maart 2011: "Justin Bieber must die" een spannende film van de CML eersteklassers waar ze Engelse grammatica op een speelse manier aan elkaar presenteren.
Donderdag 17 maart was de auteur Rob Ruggenberg op onze school om een presentatie te geven over zijn werk . De brugklassen hebben dit jaar 3 van zijn boeken gelezen. Manhatan, Het verraad van Waterdunen en Slavenhaler. Ruggenberg is net zo’n boeiende verteller als schrijver. De achtergrond informatie over zijn personages, de verschillende verhaallijnen en thema’s  werden op een prachtige manier aan alle drie de brugklassen verteld.  We kijken uit naar zijn volgende boek.  Foto's ...
2011-02-18 Het CML team eindigt op de 3e plaats tijdens een badmintontoernooi georganiseerd  door Badminton Nederland De prijzen werden uitgereikt door Nederlands topspeelster Lotte Jonathans. Behalve bekers en medailles hebben onze kanjers nog meer individuele prijzen gewonnen:
Faziel: een jaarlidmaatschap bij een Badmintonvereniging
Tigba:  een jaarabonnement op het tijdschrift BadmintonInfo
Steven: een vierpersoons viparrangement voor YONEX Dutch Open 2011 in Almere.
Gastles door Boris van der Ham(Foto's )

Op maandag 31 januari was Tweede Kamerlid voor D66 Boris van der Ham op het CML aanwezig om een gastles te geven bij het vak Mens en Maatschappij.
Sven, Daniel en Cuba vertelden na afloop dat zij het een enorm interessante les vonden. Vele onderwerpen kwamen in sneltreinvaart aan bod, bijvoorbeeld over Afghaanse vluchtelingen, Wilders. Hier raakte Boris van der Ham in een discussie met Zeineb over de Marokkaanse cultuur en de film Fitna. Conclusie: er is een kleine groep die het voor de rest verpest! Er werd daarna uitvoerig over minderheden gesproken. Abdulkadir had een knappe vraag over enkele feitenpolitiek. Boris van der Ham heeft deze vorm van politiek verder uitgelegd, ook in het kader van het bijzonder onderwijs. D66 is soms links, soms rechts, soms progressief conservatief en dit geldt eigenlijk ook voor andere partijen. Mevrouw Lotte Peters zei over de gastles dat het haar opviel dat Boris van der Ham heel open stond voor ideeën en vragen uit de klas. Hij zei na afloop dat hij de CML-leerlingen welbespraakt vond en dat zij interessante vragen stelden.Met de komst van Pauline Mels (medwerker van War Child) op maandag 14 februari, hebben we een officiële start gegeven aan het ‘PhoneHelp’ project in samenwerking met War Child. Met het PhoneHelp project gaan leerlingen van het CML oude mobiele telefoons verzamelen voor kinderen in oorlogsgebieden.
De bibliotheek van het CML is vanaf vandaag, 10 februari, wekelijks open: 

maandag 12.45 - 13.00 uur,
dinsdag 12.45 - 13.00 uur,
donderdag 15.30 - 16.15 uur.

Fotoverslag van de Open Dag van 05 februari 2011
Newspepper 2
 Fotoverslag Wetenschapsfetival /Open dag 21 en 22 januari 2011.Op vrijdagochtend 21 januari vond de opening van het Wetenschapsfestival 2011 plaats op het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) in Amsterdam. Dit festival wordt in samenwerking met de UvA, VU en basisscholen georganiseerd als onderdeel van de doorlopende leerlijn ‘primair – voortgezet – hoger onderwijs’. Leerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen kunnen hier kennismaken met de wereld van wetenschap en techniek. Onder andere Jelle Menges, voorzitter Jonge Socialisten (PvdA) en Johan Vermeer, onderwijsdirecteur exacte wetenschappen aan de VU, waren bij de opening aanwezig en spraken de aanwezigen enthousiast toe.

Opening

Rond 9.30 uur heetten de dagvoorzitters Trudy Coenen, leraar van het jaar 2010, en Abdulkadir, CML-leerling, de aanwezigen welkom.  Ferd Stouten, bestuursvoorzitter Montessori Scholengemeenschap Amsterdam waar het CML deel van uitmaakt, hield daarna een toespraak over de uit de lucht vallende vogels, het ‘kinderwens-gen’ van krokodillen en de nieuwsgierigheid naar het waarom van deze fenomenen. Johan Vermeer sloot daar mooi op aan met een verhaal over hoe in de wetenschap dure laserapparaten DNA uit elkaar trekken om de bouwstenen van het DNA zichtbaar te maken. Hij zei: “Het primair en voortgezet onderwijs staan aan de wieg van dit soort onderzoek en innovatie. Dat is de reden waarom deze het hoger onderwijs nu al opzoeken.”

Een filmpje over het 8 excellentieprogramma van het CML illustreerde tot slot mooi hoe het vak robotica leerlingen vanaf groep 7 tot 5 vwo warm maakt voor wetenschap en techniek.

Excellentie en diversiteit

Het festival stond in het teken van excellentie en diversiteit. Leerlingen van het CML presenteerden diverse projecten en ook de deelnemers aan het 8 excellentieprogramma, een programma voor groep 8-leerlingen in het basisonderwijs, toonden hun activiteiten. Jongeren kregen de gelegenheid om tijdens het festival op een uitdagende manier kennis te maken met de wereld van wetenschap en techniek, door zelf activiteiten uit te voeren of te kijken naar demonstraties. Er waren robots, ontworpen door leerlingen van het CML, te zien, ze konden zelf shampoo maken, leren wat hydrolyse is en nog veel meer.
Ook waren er demonstraties van de UvA en de VU en gingen de jongeren natuurlijk zelf aan de slag in verschillende workshops. Zo konden zij ervaren hoe interessant de wereld van wetenschap en techniek is en hebben ze een indruk gekregen van wat ze daar op school en in de toekomst zelf mee kunnen doen.Vrijdag 17 december: Kerstontbijt.
Wiskunde Scholen Prijs 2010De jury was zo erg onder de indruk van de professionaliteit waarmee het wiskundespel "Mathe-Mad_X" vorm is gegeven dat men het CML met een eervolle vermelding beloonde in de categorie onderbouw HAVO/VWO.


Donderdag 09 december: leerlingen van klas 2VH2 begeven zich op glad ijs op de Jaap Eden IJsbanen.


Foto's


Woensdag 01 december: Sinterklaasviering.


Foto'sWoensdag 01 december: Gastles door Dhr. Sebastiano van Leeuwen (Advocaat).

Foto' s


Dinsdag 30 November: de toneelclub verzorgt de toneelvoorstellingen van het CML en is nu druk bezig met New York New York.

Foto's


Maandag 15 november: de 1ste klassen zijn gestart met een Filosofieproject.


Dinsdag 9 November: Newspepper CML schoolkrant is geboren.
Op 8, 9, en 11 november bezocht het CML het Tropenmuseum voor de exposities Cars and traces.

 & Rood


Medewerkers van het CML waren tijdens de herfstvakantie (25 t/m 29 oktober) op studiereis naar Istanbul.

 


21 oktober 2010: bezoek van Wethouder Freek Ossel.

In het kader van binnen en buiten leren is wethouder Freek Ossel op donderdag  21 oktober bij het CML op werkbezoek geweest. Freek Ossel is wethouder Wonen en Wijken, Grote stedenbeleid, Armoedebeleid, Openbare Ruimte en Groen, Haven en Westpoort. Hij is betrokken geweest bij het begin van het CML en was blij met de positieve ontwikkelingen, zowel onderwijsinhoudelijk als getalsmatig.  De wethouder was onder de indruk van de vorderingen op het gebied van digitalisering en hij juicht het toe dat het CML de status van UNESCO-school heeft bereikt.
14 oktober 2010 : Charity Travel was op bezoek bij klas 2VH2.
2010 oktober 14 : eTwinning balonnenwedstrijd. Persbericht verder lezen ...
2010 oktober 6 t/m 8: Brugklaskamp Texel

74 brugklasleerlingen en hun begeleiders hebben van 6 t/m 8 oktober op Texel rondgezworven. Hun vaste verblijfsplaats was de Zilvermeeuw. Een perfect gelegen locatie vlakbij Ecomare, het strand en een paar omliggende dorpjes. Het fietsen van de boot naar het groepsverblijf was lang niet voor iedereen even makkelijk, maar uiteindelijk kwamen we allemaal min of meer veilig aan op de plaats van bestemming. De eerste middag zijn we onder begeleiding van drie natuurkenners van Ecomare op het strand van paal 17 geweest . Daar werd gejut en gevist met netten. Ondertussen werden bepaalde natuurelementen besproken. De rest van de dag ging op aan sport en spel en s’avonds werd er flink gekeet op de kamers. Donderdag brachten we een bezoek aan Ecomare. Na het harde werken aldaar , gingen we op het strand uitwaaien. Sommige leerlingen waren zo dapper om in het koude water te dobberen. De meeste van ons vermaakten ons op het strand en aten een patatje. ‘s Middags is er een groep liefhebbers in het Juttersmuseum geweest, de anderen hadden een fietstocht naar Den Burg waar ook geshopt kon worden. In de avond was er een kompasloop in het donker en waren er een paar mooie zang- en dansoptredens van leerlingen . Vrijdag brachten wij op de terugweg naar huis een bezoek aan het Marine Museum in Den Helder , waar we o.a. in een echte onderzeeër konden rondlopen. Toen was het tijd voor een bezoek aan Mc Donalds in het centrum van Den Helder, voordat we de bus terugnamen naar Amsterdam.

Foto's bekijken ...  


Vanaf 4 oktober op het CML: blokken na de bel


Maandag 27 september 2010: tweede klassen bezoeken de Vrije Universiteit (VU). Persbericht verder Lezen ...

 
Foto's bekijken


2010 september 13: Bonjour, je suis élève au Lycée CML à Amsterdam.
2010 september 03: CML start met digitale lesmethodes  voor de meeste vakken.
2010 augustus 31 : Een fantastische sportdag.

 
 
Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV